Afstudeerstage FRM - Risk Modelling

 • Finance
 • Interships & Traineeships

Financial Risk Management

Binnen het Deloitte Financial Risk Management (FRM) adviseer je vooraanstaande banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen over hun veelal complexe uitdagingen op het gebied van risico management. Daarbij combineer je je vakinhoudelijke kennis met een praktische implementatie.

Door de crisis, toegenomen wet- en regelgeving (onder andere Basel III, AIFMD en Solvency II) en veranderende financiële markten hebben financiële instellingen behoefte aan gedegen advies en ondersteuning. FRM biedt deze ondersteuning aan de hand van een viertal kerncompetenties:

Risk Modelling ontwikkelt en valideert risico modellen, maakt actuariële berekeningen en houdt zich bezig met ALM. Ook waarderen zij aandelen, opties en derivaten. Denk verder aan Economic Capital modelling, Credit risk modelling maar ook aan actuarial modelling.

Risk Strategy & Governance richt zich op het implementeren en verbeteren van integraal risicomanagement. Hierbij staat de realisatie van de business doelstellingen centraal. Centrale thema’s hierbij zijn onder andere risk appetite, risk governance, risk culture, risk assessments, integraal risk reporting en datamanagement.

Risk Capital richt zich op balansmanagement en rendement optimalisatie gegeven de toegenomen schaarste aan kapitaal en liquiditeit. Denk hier aan portfoliomanagement, capital assessments, liquidity, funding, stress testing en balance sheet optimalisatie.

Risk System adviseert op het vlak van ontsluiting van risk data, transformatie van data naar informatie en ontwikkelen van risico rapportages. Zij beoordelen en adviseren over complexe risk system architecturen en implementaties.

Als stagiaire maak je deel uit van de talentpool van FRM en werk je naast je scriptie mee op verschillende opdrachten voor en bij de klant op onder andere bovengenoemde onderdelen. Naast meedraaien op projecten voor een brede groep nationale en internationale financiële instellingen, bereid je offertes voor en kan je meewerken aan analyses voor onderzoek en artikelen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief, de klant verwacht dat je actief meedenkt! En heb je zelf een idee over een dienst die we zouden moeten aanbieden, richt dan je eigen pitchteam op en verdedig je case voor het management. Je zou niet de eerste zijn die een eigen idee voor onze klanten mag pitchen. Lees hier meer over de ervaring van een afstudeerstagiaire.

Afstudeeronderwerpen binnen Risk Modelling

Binnen Risk Modelling is er ruimte voor een positie als afstudeer stagiair. We hebben reeds nagedacht over een aantal onderwerpen die momenteel spelen binnen deze competentie. De onderzoeksvraag en het exacte onderwerp van de scriptie zal met de student besproken worden. Natuurlijk is er ook ruimte om in overleg tot een eigen invulling te komen.

CVA & DVA Modellering van credit default swaps
Credit Value Adjustment (CVA) en Debt Value Adjustment (DVA) zijn aanpassingen van de marktwaardes van derivatencontracten om het wanbetalingsrisico van de tegenpartij en de eigen entiteit in te prijzen. Door veranderingen in de markt en boekhoudkundige regelgeving, is het belangrijk om rekening te houden met CVA en DVA bij de berekening van de marktwaarde van derivaten.

Modelleren van CVA en DVA is een complex proces. Er moet rekening gehouden worden met verschillende aspecten zoals kredietwaardigheid van de tegenpartij en de eigen entiteit, en de toekomstige beweging van risicofactoren van derivaten (bijv. rente). De verwachte exposure voor beide partijen moet worden gesimuleerd met behulp van de Monte Carlo methodiek. Voor complexere instrumenten zoals Credit Default Swaps (CDS), kan er correlatie tussen het onderliggende instrument en de kredietwaardigheid van de tegenpartij bestaan. Dit effect staat bekend als ‘wrong way’ risico en hiermee moet ook in de simulatie en berekening van CVA en DVA rekening gehouden worden.

Funding Value Adjustment (FVA) is een recent onderwerp dat aandacht begint te krijgen in de markt. Het opnemen van FVA in de marktwaarde van derivaten is nog steeds aan debat onderhevig.

Jouw werk als afstudeer stagiair is het onderzoeken en implementeren van de beste methode voor het berekenen van CVA en DVA voor CDS’s. Jouw scriptie moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Welk stochastisch model kan het beste worden gebruikt voor het modelleren van de risicofactoren, het wanbetalingsrisico van de tegenpartij en het wanbetalingsrisico van het onderliggende instrument?
 • Wat is de beste methode om de correlatie tussen het onderliggende instrument en het wanbetalingsrisico van de tegenpartij te modelleren?
 • Hoe worden de parameters gekalibreerd?
 • Moet FVA worden opgenomen in de marktwaarde?

Je maakt onderdeel uit van een team met een goede kwantitatieve achtergrond en hands-on ervaring op het gebied van modelontwikkeling, modelvalidatie en derivaatwaarderingen. Je kunt betrokken raken bij een of meerdere projecten op deze gebieden.

Marktwaarde berekening onder IFRS 4 fase 2
De verzekeringsindustrie is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan veel ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en deze ontwikkelingen zijn nog steeds gaande. Het traditionele raamwerk van actuariële berekeningen is steeds verder uitgebreid. De invoering van concepten als marktwaarde en marktconsistentie leidden uiteindelijk (als onderlinge afspraken tussen verzekeraars) tot de Market Consistent Embedded Value (MCEV) benadering om de economische waarde van verzekeringsverplichtingen te bepalen.

De marktwaarde methodiek werd naar een hoger niveau getild door de introductie van Solvency II. Belangrijke nieuwe concepten die door Solvency II worden ingevoerd zijn de berekening van technische voorzieningen op een marktwaarde grondslag en een risicogevoelige berekening van het vereiste bufferkapitaal. Ondanks de vertraging in de invoering van Solvency II zijn de Europese toezichthouders, de Nederlandse toezichthouder DNB in het bijzonder, gebrand om de verzekeringsindustrie klaar te stomen voor een vervroegde invoering van delen van de Solvency II systematiek.

De volgende grote ontwikkeling op het gebied van regelgeving is de introductie van de nieuwe financiële rapportage standaard voor het meten van verzekeringsverplichtingen, IFRS 4 Fase II. Met IFRS 4 Fase II wordt vastgelegd hoe een verzekeringsverplichting wordt gerapporteerd in de jaarrekening. De verwachting is dat IFRS 4 Fase II een grote impact zal hebben op de wijze waarop binnen het verzekeringsbedrijf wordt omgegaan met actuariële berekeningen. Ook IFRS 4 Fase II kent een marktwaarde methodiek voor de technische voorzieningen, hoewel verschillend van Solvency II en MCEV. Daarnaast zal de winst- en verliesrekening een sterke metamorfose ondergaan.

De afstudeerstage heeft de volgende doelstellingen:

 • Onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen de vereisten voor actuariële berekeningen (best estimate, risicomarge) onder verschillende waarderingsstelsels (MCEV, Solvency II, IFRS 4 Fase II, Dutch GAAP).
 • Analyseren van de verschillen in het implementeren van de marktwaarde methodiek binnen verschillende stelsels. Dit kan bijvoorbeeld de keuze van een discount curve zijn, of de berekening van risicomarges.
 • Ontwikkelen van actuariële modellen voor het prijzen en waarderen van risicoverzekeringen (termijn), spaarverzekeringen (endowment), en beleggingsverzekeringen (unit linked, winstdeling en variable annuities) binnen verschillende stelsels. De student gaat een tool ontwikkelen (in bijvoorbeeld Matlab, R of Excel) voor de analyse van een aantal producten met verschillende karakteristieken. Het doel van deze tool is om projecties van kasstomen, risico marges en andere metrics te berekenen en om het effect hiervan op de balans van een verzekeraar te bepalen. Dit kan daarna mogelijk uitgebreid worden naar meer complexere verzekeringsproducten.

Insurance Analytics
Deloitte Financial Risk Management biedt een vacature aan voor een afstudeerstage gericht op actuariële berekeningen. Deze stage heeft als doel om met behulp van data analytics waarde toe te voegen aan de huidige actuariële waarderingsmethodieken.

De hoeveelheid, complexiteit, verscheidenheid en beschikbaarheid van data bij verzekeraars groeit sterk. Sociale media, mobiele technologie en cloud computing versnellen deze groei. Bovendien veranderen deze technologieën de wijze waarop verzekeraars met hun klanten interacteren (bijv. communicatie, prijsstelling, portfolio optimalisatie, marketing), en de manier waarop verzekeraars omgaan met de verwachtingen van hun klanten. In combinatie met nieuwe regelgeving die veranderingen drijft in het traditionele raamwerk van actuariële berekeningen leidt deze ontwikkeling ertoe dat verzekeraars steeds kritischer gaan kijken naar hun risico’s en portfolio’s bij het maken van strategische beslissingen.

Het traditionele raamwerk van actuariële berekeningen wordt daardoor steeds verder uitgebreid. Het wordt steeds belangrijker om goed te segmenteren binnen producten met als doel om scherper de kosten en opbrengsten van individuele klanten te bepalen.

Een mogelijke doelstelling van de afstudeerstage is om een methode te ontwikkelen waarmee met behulp van verschillende machine learning technieken de waarde wordt berekend van individuele klanten voor een portefeuille van meerdere verzekeringsproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zo uitgebreid mogelijke klant- en levensstijlinformatie, waardoor de beeldvorming van winstgevendheid verder gaat dan traditionele methoden. De student gaat een tool ontwikkelen (in bijvoorbeeld Matlab of R) waarmee deze methode in de praktijk wordt gebracht voor een portefeuille van meerdere verzekeringsproducten

Jouw profiel als afstudeerstagiaire Risk Modelling

Als jij wordt uitgedaagd door bovenstaande afstudeeronderwerpen of een interessant eigen idee hebt en voldoet aan onderstaand profiel, maken we graag kennis met jou!

 • Een bijna afgeronde universitaire studie:
 • Econometrie; Wiskunde; Quantitative Finance; Natuurkunde; of Een andere bètastudie.
 • Sterke affiniteit met risico inschatting, financiële producten, kapitaalmarkten;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Een gedreven en flexibele teamspeler;
 • Goede communicatieve eigenschappen;
 • Ambitieus, zelfstandig kunnen werken, doortastend, proactief en goed in het presteren onder tijdsdruk;
 • Analytisch en resultaat gericht, met oog voor kwaliteit.

Deloitte

Binnen Financial Risk Management heerst een informele sfeer. Hierdoor zijn de lijnen kort en wordt ook jij betrokken in de discussie. Het is een jong team waarin iedereen zijn eigen carrière maakt. Stel veel vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders. Durf verantwoordelijkheid te nemen, laat zien wat je in je hebt. Een snelle doorgroei is voor toptalent vanzelfsprekend. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een competentiemodel op maat en continue feedback. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen FRM een opleiding te volgen tot actuaris

Word jij uitgedaagd door deze functie?
Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Klik op onderstaande button en vul je gegevens in.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? Stuur deze vacature dan door.

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Florentine Neervoort op telefoonnummer +31683330054.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.